Jak się zmierzyć?
[Polskie napisy]

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Nowości
Tunika plażowa Alina
Tunika plażowa Alina
269,99 zł 135,00 zł
Bikini Biustonosz Alina Full Shaper
Bikini Biustonosz Alina Full Shaper
219,99 zł 110,00 zł
Bikini Biustonosz Alina Swim Padded
Bikini Biustonosz Alina Swim Padded
199,99 zł 100,00 zł
Bikini Biustonosz Alina Triangle
Bikini Biustonosz Alina Triangle
159,99 zł 80,00 zł
Bikini Majtki Alina Hipster
Bikini Majtki Alina Hipster
109,99 zł 55,00 zł
Bikini Majtki Alina Tai Extension
Bikini Majtki Alina Tai Extension
119,99 zł 60,00 zł
Bikini Majtki Alina Tai mini
Bikini Majtki Alina Tai mini
109,99 zł 55,00 zł
Tunika Plażowa Samaya
Tunika Plażowa Samaya
269,99 zł 135,00 zł

  

     

  

  

  

 

Regulamin po zmianach RODO

Dział I. Postanowienia ogólne
 
Dostępny pod adresem www.change.shop.pl sklep internetowy prowadzony jest przez firmę Change of Scandinavia Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żeligowskiego 8/10, bud. A, VII p., 90-753 Łódź, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Numer KRS: 0000554286 posiadający NIP 726-265-61-07.

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres mailowy: sklep@changepoland.com.

Sklep prowadzi detaliczną sprzedaż wysyłkową bielizny i kostiumów kąpielowych za pośrednictwem Internetu .

W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest: 

● posiadanie dostępu do Internetu, 
● posiadanie adresu e-mail, 
● akceptacja plików cookies,
● włączona obsługa JavaScript.
 
Dział II. Warunki i czas realizacji zamówienia
 
Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna - sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym można dokonać rejestrując się na stronie lub z pominięciem procesu rejestracji.

Rejestracji konta można dokonać na stronie www.change.shop.pl.

Sklep zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad.

Czas realizacji zamówienia wynosi 4 dni robocze od momentu zaksięgowania wpłaty przez Sprzedawcę, w wyjątkowych przypadkach czas realizacji może ulec wydłużeniu. Klient zostanie możliwie najszybciej poinformowany o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia.
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem tradycyjnym lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże:  

● dane potrzebne do realizacji zamówienia, 
● zamówione produkty, 
● sposób dostawy (firma kurierska, paczkomat), 
● sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w Dziale IV niniejszego Regulaminu).

Wysyłka zakupionego produktu/produktów realizowana jest w terminie podanym na karcie produktu, nie dłuższym jednak niż 14 dni kalendarzowych, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności przelew natychmiastowy) lub od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu.

Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

W przypadku towarów oznaczonych jako „produkt niedostępny” oraz produktów kupowanych na zamówienie czas realizacji ustalany jest indywidualnie, po przesłaniu przez Klienta zapytania. Towar zamawiany jest na życzenie Klienta, po zaakceptowaniu przez niego terminu realizacji.

W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

Ewentualne wpłaty dokonane na rzecz zamówienia, które nie może zostać zrealizowane zostaną niezwłocznie zwrócone. Zwrot płatności zostanie dokonany przelewem na podany przez Klienta nr konta bankowego. Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sklep obsługuje Klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce oraz pozostałych krajach UE.

Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.change.shop.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 
Dział III. Ceny produktów i koszty przesyłki
 
Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie są cenami brutto, zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną i wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Change zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów (Klient widzi te koszty) i ponosi je Klient.

Change of Scandinavia Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa. 


Dział IV. Forma płatności za zamówienia
 
Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony można dokonać: 

● tradycyjnym przelewem bankowym na wskazane przez Właściciela konto bankowe, 
● za pomocą płatności Shoper, dostępne formy, którymi można realizować płatność:
  Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Na poleceniu przelewu/wpłaty należy wpisać numer zamówienia oraz swoje dane (imię i nazwisko lub nazwę firmy).

Termin płatności za zamówienie wynosi 3 dni. Po upływie tego czasu zamówienie zostanie automatycznie anulowane, a umowa uznana za niezawartą.
 
Dział V. Reklamacje i zwroty
 
Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym Change może być reklamowana. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od wydania towaru Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.

Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: sklep@changepoland.com lub listownie/osobiście pod adres Sklepu w C.H. Port Łódź przy ul. Pabianickiej 245, 93-457 Łódź. W zgłoszeniu należy dostarczyć reklamowany produkt, wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia.
Formularz reklamacyjny jest dostępny na stronie TUTAJ.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od otrzymania przez Sklep wadliwego produktu wraz ze zgłoszeniem. Jeśli w tym terminie Właściciel nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za zasadną. Wymiana lub naprawa zostanie zrealizowana w najszybszym, możliwym terminie.


Każdemu Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i dokonującemu zakupów w sklepie internetowym www.change.shop.pl przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru w terminie 14 dni,
bez podania przyczyny. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest oddanie towaru bez śladów użytkowania, które zmniejsza jego wartość przez obchodzenie się z nim w sposób inny, niż jest to konieczne do oceny jego funkcjonalności czy właściwości. Towar powinien mieć dołączone metki.

Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład formularz odstąpienia wysłany pocztą lub pocztą elektroniczną) w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: CHANGE Lingerie – Port Łódź, ul. Pabianicka 245, 93-457 Łódź lub mailowo na adres: sklep@changepoland.com.

Zwrot zakupionych towarów w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania (z oryginalnymi metkami) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Zakupiony towar należy zwrócić drogą wysyłkową na adres: CHANGE Lingerie – Port Łódź, ul. Pabianicka 245, 93-457 Łódź. Koszt zwrotnego dostarczenia towaru obciąża Konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez: Change of Scandinavia Poland Sp. z o.o. świadczenia o właściwościach produktów zamówionych przez konsumenta.

Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym
i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).

 
Dział VI. Dane osobowe i polityka prywatności
 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych Klienta jest spółka Change of Scandinavia Poland Sp.zo.o.
z siedzibą w Łodzi (90-753) przy ul. ul. Żeligowskiego 8/10, bud. A, VII p. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych proszę kontaktować się listownie, telefonicznie 735 919 881 albo za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: sklep@changepoland.com.

Dane osobowe Klienta przetwarzane są w związku z uczestnictwem w programie Club Change oraz w celach podatkowych w przypadku wystawiania faktury VAT oraz marketingowych – wyłącznie w zakresie marketingu usług własnych.

Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

● w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta, 
● w związku z ewentualną rejestracją konta klienta w Sklepie, 
● w związku z zapisaniem się Klienta do programu lojalnościowego „Club Change”, 
● w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży, 
● w związku z korespondencją mailową, 
● dla potrzeb technicznych i statystyk Sklepu, 
● dla potrzeb marketingowych i handlowych po wcześniejszej zgodzie Klienta.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

● dla potrzeb Club Change i marketingu usług własnych przetwarzane są następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, kraj, numer telefonu, adres e-mail oraz płeć i noszony rozmiar bielizny,

● dla potrzeb podatkowych i w celu wystawienia faktury VAT : imię i nazwisko, pełny adres, numer PESEL lub NIP,

● w celach realizacji zamówienia wysyłkowego za pośrednictwem firm kurierskich: imię i nazwisko, adres dostarczenia towaru oraz nr telefonu lub adres e-mail.

Dane osobowe w przypadku faktury VAT podawane są na podstawie art. 106e ust. 1 Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 2491). Wszelkie pozostałe dane osobowe są podawane dobrowolnie zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane. Podanie danych osobowych w celu wystawienia faktury VAT jest konieczne dla realizacji tej czynności, podobnie w przypadku zamówienia towaru z żądaniem dostarczenia go pod wskazany adres. Brak adresu nie pozwoli na zrealizowanie takiego żądania. Dodatkowe dane kontaktowe takie jak numer telefonu oraz e-mail wykorzystywane są w celach obsługi zamówienia. Dane osobowe takie jak płeć czy rozmiar noszonej bielizny wykorzystywane są w celu realizacji zamówienia w sklepie.

Administrator nie udostępnia danych osobowych Klienta podmiotom trzecim z wyjątkiem podmiotów, które są uprawnione na podstawie ustawy lub z którymi zawarł umowy w celu przetwarzania danych osobowych Konsumenta w systemie informatycznym oraz prawidłowego wykonania zlecenia dostarczenia towaru.

Kategorie podmiotów, którym dane będą udostępniane to:

  • uprawnione organy podatkowe,

  • firmy kurierskie zobowiązane do dostarczenia zamówionego towaru,

  • firmy współpracujące - przetwarzające Pana/i dane osobowe na podstawie odrębnych umów powierzenia danych osobowych.

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta dla potrzeb rachunkowych przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym wystawiona została faktura VAT, a w pozostałych celach przez czas w którym Klient będzie zarejestrowany/a w Club Change.
W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do usunięcia danych po okresie, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywać dane osobowe, Administrator zanonimizuje je, a informacje niepozwalające na identyfikacje będą przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych.

Ponadto Administrator informuje, że Klient ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych jak również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Informacje zawarte w loginach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel Sklepu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).

Sklep wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, a w szczególności procesu autoryzacji. 

Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania Sklepu do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.
 
Dział VII. Postanowienia końcowe
 
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w stopce strony głównej sklepu www.change.shop.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia i Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar dowodu zakupu.

Korzystanie ze strony change.shop.pl i/lub składanie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu („Regulamin”). Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.

Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawa własności przemysłowej.

Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium