Jak się zmierzyć?
[Polskie napisy]

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Nowości
Tunika plażowa Alina
Tunika plażowa Alina
269,99 zł 135,00 zł
Bikini Biustonosz Alina Full Shaper
Bikini Biustonosz Alina Full Shaper
219,99 zł 110,00 zł
Bikini Biustonosz Alina Swim Padded
Bikini Biustonosz Alina Swim Padded
199,99 zł 100,00 zł
Bikini Biustonosz Alina Triangle
Bikini Biustonosz Alina Triangle
159,99 zł 80,00 zł
Bikini Majtki Alina Hipster
Bikini Majtki Alina Hipster
109,99 zł 55,00 zł
Bikini Majtki Alina Tai Extension
Bikini Majtki Alina Tai Extension
119,99 zł 60,00 zł
Bikini Majtki Alina Tai mini
Bikini Majtki Alina Tai mini
109,99 zł 55,00 zł
Tunika Plażowa Samaya
Tunika Plażowa Samaya
269,99 zł 135,00 zł

  

     

  

  

  

 

Regulamin

Dział I. Postanowienia ogólne
 
Dostępny pod adresem www.change.shop.pl sklep internetowy prowadzony jest przez firmę Change of Scandinavia Poland Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Żeligowskiego 4/6, 90-753 Łódź, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Numer KRS: 0000554286 posiadający NIP 726-265-61-07.

Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres mailowy: sklep@changepoland.com.

Sklep prowadzi detaliczną sprzedaż wysyłkową bielizny i kostiumów kąpielowych za pośrednictwem Internetu .

W celu korzystania ze Sklepu niezbędne jest:

 • posiadanie dostępu do Internetu,
 • posiadanie adresu e-mail,
 • akceptacja plików cookies,
 • włączona obsługa JavaScript.


Dział II. Warunki i czas realizacji zamówienia

 
Złożenie zamówienia w Sklepie oznacza zawarcie przez Klienta umowy kupna - sprzedaży zamawianych produktów z Właścicielem.

Złożenie zamówienia w sklepie internetowym można dokonać rejestrując się na stronie lub z pominięciem procesu rejestracji.

Rejestracji konta można dokonać na stronie www.change.shop.pl.

Sklep zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad.

Czas realizacji zamówienia wynosi 4 dni robocze od momentu zaksięgowania wpłaty przez Sprzedawcę, w wyjątkowych przypadkach czas realizacji może ulec wydłużeniu. Klient zostanie możliwie najszybciej poinformowany o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia.
W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem tradycyjnym lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.


Finalizacja zakupu jest możliwa, gdy Klient wskaże:
  

● dane potrzebne do realizacji zamówienia, 
● zamówione produkty, 
● sposób dostawy (firma kurierska, paczkomat), 
● sposób płatności (szczegóły zostały zawarte w Dziale IV niniejszego Regulaminu).

Wysyłka zakupionego produktu/produktów realizowana jest w terminie podanym na karcie produktu, nie dłuższym jednak niż 14 dni kalendarzowych, przy czym termin ten liczony jest od daty złożenia zamówienia (w przypadku wybrania formy płatności przelew natychmiastowy) lub od momentu potwierdzenia płatności na koncie Sklepu.

Zamówienia drogą elektroniczną można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą od rana następnego dnia roboczego.

W przypadku towarów oznaczonych jako „produkt niedostępny” oraz produktów kupowanych na zamówienie czas realizacji ustalany jest indywidualnie, po przesłaniu przez Klienta zapytania. Towar zamawiany jest na życzenie Klienta, po zaakceptowaniu przez niego terminu realizacji.

W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.

Ewentualne wpłaty dokonane na rzecz zamówienia, które nie może zostać zrealizowane zostaną niezwłocznie zwrócone. Zwrot płatności zostanie dokonany przelewem na podany przez Klienta nr konta bankowego. Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sklep obsługuje Klientów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce oraz pozostałych krajach UE.

Informacje umieszczone na stronie internetowej sklepu www.change.shop.pl nie stanowią oferty zawarcia umowy w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego.
 
Dział III. Ceny produktów i koszty przesyłki
 
Ceny zamieszczane przy oferowanym przez Sklep produkcie są cenami brutto, zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich.

Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną i wiążącą Klienta. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Change zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

Cena podana przy produkcie nie zawiera informacji o kosztach przesyłki. Koszty przesyłki doliczane są do sumy zamawianych produktów (Klient widzi te koszty) i ponosi je Klient.

Change of Scandinavia Poland Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w sklepie internetowym, wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych przepisów prawa. 


Dział IV. Forma płatności za zamówienia
 
Zapłaty za produkt, który ma być dostarczony można dokonać: 

● tradycyjnym przelewem bankowym na wskazane przez Właściciela konto bankowe, 
● za pomocą płatności Shoper, dostępne formy, którymi można realizować płatność:
  Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Na poleceniu przelewu/wpłaty należy wpisać numer zamówienia oraz swoje dane (imię i nazwisko lub nazwę firmy).

Termin płatności za zamówienie wynosi 3 dni. Po upływie tego czasu zamówienie zostanie automatycznie anulowane, a umowa uznana za niezawartą.
 
Dział V. Reklamacje i zwroty
 
Każda rzecz kupiona w sklepie internetowym Change może być reklamowana. Zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego dotyczącymi rękojmi, jeżeli w ciągu dwóch lat od wydania towaru Klientowi, stwierdzona zostanie wada stanowiąca o jej niezgodności z umową.

Reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: sklep@changepoland.com lub listownie/osobiście pod adres Sklepu CHANGE Lingerie – Manufaktura, Karskiego 5, 91-071 Łódź. W zgłoszeniu należy dostarczyć reklamowany produkt, wskazać przyczyny reklamacji oraz informacje niezbędne do zidentyfikowania zamówienia.

Formularz reklamacyjny jest dostępny na stronie TUTAJ.

Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od otrzymania przez Sklep wadliwego produktu wraz ze zgłoszeniem. Jeśli w tym terminie Właściciel nie ustosunkuje się do reklamacji, uważa się, że uznał ją za zasadną. Wymiana lub naprawa zostanie zrealizowana w najszybszym, możliwym terminie.


Każdemu Klientowi będącemu konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i dokonującemu zakupów w sklepie internetowym www.change.shop.pl przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru w terminie 14 dni,
bez podania przyczyny. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest oddanie towaru bez śladów użytkowania, które zmniejsza jego wartość przez obchodzenie się z nim w sposób inny, niż jest to konieczne do oceny jego funkcjonalności czy właściwości. Towar powinien mieć dołączone metki.

Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład formularz odstąpienia wysłany pocztą lub pocztą elektroniczną) w nieprzekraczalnym terminie 14 dni. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: CHANGE Lingerie – Manufaktura, Karskiego 5, 91-071 Łódź lub mailowo na adres: sklep@changepoland.com.

Zwrot zakupionych towarów w stanie nienaruszonym, bez śladów użytkowania (z oryginalnymi metkami) powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

Zakupiony towar należy zwrócić drogą wysyłkową na adres: CHANGE Lingerie – Manufaktura, Karskiego 5, 91-071 ŁódźKoszt zwrotnego dostarczenia towaru obciąża Konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez: Change of Scandinavia Poland Sp. z o.o. świadczenia o właściwościach produktów zamówionych przez konsumenta.

Prawo zwrotu przysługuje wyłącznie Klientom będącym osobami fizycznymi. Prawo zwrotu nie przysługuje podmiotom prawnym
i osobom prowadzącym działalność gospodarczą, jeżeli produkt został zakupiony na potrzeby firmy (osoby prawnej, działalności gospodarczej).

 
Dział VI. Dane osobowe i polityka prywatności
 

Informujemy, że Administratorem danych osobowych Klienta jest spółka Change of Scandinavia Poland Sp.zo.o. z siedzibą w Łodzi (90-753) przy ul. Żeligowskiego 4/6. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych osobowych proszę kontaktować się listownie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail:dpo@change.com.

Dane osobowe Klienta przetwarzane są w związku z uczestnictwem w programie Club Change, w celach podatkowych w przypadku wystawiania faktury VAT oraz marketingowych – wyłącznie w zakresie marketingu usług własnych.

Dane osobowe gromadzone są podczas:

 • odwiedzin na stronie change.shop.pl,
 • zakupów na stronie change.shop.pl,
 • wizyty w salonie,
 • kontaktu z Obsługą Klienta ( mail, chat, telefon ).

 

Klient odwiedzając change.shop.pl udostępnia administratorowi dane takie jak: typ używanej przeglądarki, wyszukiwane frazy na change.shop.pl, adres IP, w tym lokalizacje sieciową oraz informacje o swoim komputerze. Adres IP zbierany jest podczas zakupów w celu zapobiegania oszustwom.

Dane osobowe przetwarzane są w celu zoptymalizowania doświadczenia użytkownika i funkcjonalności na stronie change.shop.pl, a także w celu przeprowadzenia ukierunkowanego marketingu, w tym za pośrednictwem np. Facebook i Google. Takie przetwarzanie informacji jest konieczne, aby dopasować odpowiednie oferty dla klienta oraz ulepszyć stronę change.shop.pl.

Dane osobowe klienta odwiedzającego profil marki Change na platformie Facebook są chronione przez politykę prywatności i pliki cookie przez właściciela platformy. Informacje podawane przez klienta na profilu Change z reguły pozostają na stronie Facebook jako część jej historii. Klient może usunąć pliki cookie w każdym momencie. 

 
Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

 • w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta,
 • w związku z ewentualną rejestracją konta klienta w Sklepie,
 • w związku z zapisaniem się Klienta do programu lojalnościowego „Club Change”,
 • w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
 • w związku z korespondencją mailową,
 • w związku ze spełnieniem wymogów prawnych, dotyczących np. wycofania produktów, bądź kwestii księgowych,
 • dla potrzeb technicznych i statystyk Sklepu,
 • dla potrzeb marketingowych i handlowych po wcześniejszej zgodzie Klienta:
 • Zgoda na otrzymywanie drogą telefoniczną (w tym sms-ową) na wskazany osobiście przez klienta numer telefonu: informacji handlowych, marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Change w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 138 ze zm.),
 • Zgoda na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany osobiście przez klienta adres e-mail: informacji handlowych, marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Change w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

Zakres przetwarzanych danych osobowych: 

 • dla potrzeb Club Change i marketingu usług własnych (newsletter, sms) przetwarzane są następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, kraj, numer telefonu, adres e-mail oraz płeć i noszony rozmiar bielizny,
 • w celach realizacji zamówienia wysyłkowego za pośrednictwem firm kurierskich: imię i nazwisko, adres dostarczenia towaru, numer zamówienia, specyficzne żądania dostawy oraz nr telefonu i adres e-mail,
 • na potrzeby kontaktu oraz rozstrzygnięcia konkursów na profilu Change na platformie Facebook: Imię i Nazwisko klienta, adres dostawy, telefon, e mail
 • dla potrzeb podatkowych i w celu wystawienia faktury VAT : imię i nazwisko, pełny adres, numer PESEL lub NIP,

 

Dane osobowe w przypadku faktury VAT podawane są na podstawie art. 106e ust. 1 Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 2491). Wszelkie pozostałe dane osobowe są podawane dobrowolnie zgodnie z celem, dla którego zostały zebrane. Podanie danych osobowych w celu wystawienia faktury VAT jest konieczne dla realizacji tej czynności, podobnie w przypadku zamówienia towaru z żądaniem dostarczenia go pod wskazany adres. Brak adresu nie pozwoli na zrealizowanie takiego żądania. Dodatkowe dane kontaktowe takie jak numer telefonu oraz e-mail wykorzystywane są w celach obsługi zamówienia. Dane osobowe takie jak płeć czy rozmiar noszonej bielizny wykorzystywane są w celu realizacji zamówienia w sklepie.

Administrator nie udostępnia danych osobowych Klienta podmiotom trzecim z wyjątkiem podmiotów, które są uprawnione na podstawie ustawy lub z którymi zawarł umowę w celu przetwarzania danych osobowych Klienta w systemie informatycznym oraz prawidłowego wykonania zlecenia dostarczenia towaru.

 

Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym ochrony danych osobowych Klient posiada następujące prawa:

 • Prawo do otrzymywania informacji o tym, jak przetwarzana są jego dane osobowe,
 • Prawo do wglądu w swoje dane osobowe,
 • Prawo do poprawienia nieprawidłowych danych osobowych,
 • Prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
 • Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych do marketingu bezpośredniego,
 • Prawo do sprzeciwu wobec automatycznych, indywidualnych decyzji, w tym profilowania,
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • Prawo do odwołania zgody,

Klient ma prawo w każdej chwili odwołać dowolną zgodę, która wcześniej została udzielona np. dot. newsletterów. Wszystkie powyższe prawa są obsługiwane bezpośrednio przez kontakt z administratorem danych osobowych - dpo@change.com.

Kategorie podmiotów, którym dane będą udostępniane to:

 • uprawnione organy podatkowe,
 • firmy kurierskie zobowiązane do dostarczenia zamówionego towaru,
 • firmy współpracujące - przetwarzające dane osobowe Klienta na podstawie odrębnych umów powierzenia danych osobowych.

Change of Scandinavia Poland Sp z o.o. współpracuje z zewnętrznymi partnerami m.in. przy:

 • obsłudze technicznej systemów,
 • obsłudze strony change.shop.pl,
 • marketingu ukierunkowanym ( smsy, newslettery ), w tym retargetingu,
 • ocenie firmy oraz produktów.

Administrator współpracując z zewnętrznymi firmami dba, aby dane Klienta były przetwarzane zgodnie z wyznaczonymi instrukcjami. Dane Klienta są poufne i nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż wypełnienie warunków umowy.                                                                                                 

Płatności dokonywane na change.shop.pl są przechowywane w  bezpiecznym środowisku z certyfikatem PCI, spełniającym międzynarodowe standardy bezpieczeństwa. Administratorem danych osobowych Klienta płacącego kartą płatniczą jest tylko i wyłącznie firma BlueMedia – Shoper.  


Przechowywanie danych osobowych:

Dane Klienta są przechowywane przez czas dozwolony przez prawo. Czas ten zależy od rodzaju informacji oraz od celów, dla których informacje te są przechowywane. Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Klienta dla potrzeb rachunkowych przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym wystawiona została faktura VAT.

Dane Klienta zarejestrowanego w Club Change, na którego profilu administrator nie zaobserwuje żadnego ruchu będą usuwane w ciągu trzech lat, wiąże się to z okresem jaki przysługuje Klientowi do zgłoszenia reklamacji.

W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa do usunięcia danych po okresie, w którym przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywać dane osobowe, Administrator zanonimizuje je, a informacje niepozwalające na identyfikacje będą przetwarzane wyłącznie w celach statystycznych.

Dane usuwane są z bazy, gdy nie są już potrzebne do osiągnięcia celów, w których zostały zgromadzone.

Informacje zawarte w loginach dostępowych mogą zawierać różne dane np. adres IP. Właściciel Sklepu wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych. Właściciel Sklepu zastrzega sobie możliwość udostępniania danych, o których tu mowa, do podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania).

Sklep wykorzystuje cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Klienta, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, a w szczególności procesu autoryzacji. 

Pliki cookies wykorzystywane są do uproszczenia danej operacji w tym między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Klienta, lepszego dopasowania do potrzeb Klienta, tworzenia statystyk oglądalności. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz ich nieusuwanie.

Pliki cookie dostarczane przez change.shop.pl usuwane są raz do roku.

Więcej informacji na temat polityki cookies obowiązującej w Change znajduje się pod adresem https://change.shop.pl/pl/i/Polityka-Cookies-Prywatnosci/16;

 
Dział VII. Cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez Change

Bezpieczeństwo informacji

 

Dbając o bezpieczeństwo Naszego Klienta oraz partnerów biznesowych przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją, ujawnieniem lub zniszczeniem przechowywanych danych osobowych wdrożone zostały następujące środki organizacyjne i techniczne:

 • oprogramowania antywirusowe we wszystkich systemach informatycznych przetwarzających dane osobowe,
 • kopie zapasowe wszystkich systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe,
 • ograniczony dostęp do danych osobowych, dozwolony tylko w razie potrzeby,
 • ochrona wszystkich systemów informatycznych za pomocą haseł,
 • umowy dotyczące przetwarzania danych z dostawcami, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora,
 • deklaracje poufności z pracownikami, którzy przetwarzają dane osobowe,
 • wytyczne dotyczące bezpiecznego przetwarzania danych osobowych i zasobów informacyjnych dla pracowników mających dostęp do systemów informatycznych.
 • wdrożenie oceny ryzyka i dokumentacji wszystkich systemów przetwarzających dane osobowe, w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.

 

Change of Scandinavia Poland Sp z o.o. jako administrator danych osobowych dokłada wszelkich możliwych starań, aby chronić i zabezpieczać dane Klienta oraz partnerów biznesowych. Tylko pracownicy, którzy mają rzeczywistą potrzebę dostępu do danych osobowych w celu wykonywania pracy, mają dostęp do tych informacji. Są oni szczegółowo poinstruowani, jak dane osobowe powinny być traktowane.                                  

 

Zmiany

Regulamin ten może ulec zmianom. O każdej zmianie Klient należący do Club Change będzie poinformowany drogą mailową, o ile w formularzu zostały podane odpowiednie dane.

Informacja o zmianie regulaminu zostanie również umieszczona na stronie głównej change.shop.pl przez okres 14 kolejnych dni kalendarzowych. 

 

Wgląd i skargi

Klient ma prawo do informacji dot. rodzaju i sposobu przetwarzania jego danych osobowych.
W każdym momencie, gdy informacje są używane Klient może wyrazić sprzeciw oraz odwołać zgodę na przetwarzanie swoich danych. Jeśli przetwarzane informacje są nieprawidłowe, Klient ma prawo do ich poprawienia lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się pod adresem mailowym: dpo@change.com. Klientowi przysługuje również prawo złożenia skargi dot. przetwarzania jego danych osobowych. Klient ma prawo odwołania się do Urzędu Ochrony Danych Osobowych https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi 


Dział VIII. Postanowienia końcowe

 
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w stopce strony głównej sklepu www.change.shop.pl. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień sprzedaży towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail specyfikacji Zamówienia i Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar dowodu zakupu.

Korzystanie ze strony change.shop.pl i/lub składanie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu („Regulamin”). Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

Właściciel informuje, że wszelkie zamieszczane na stronach internetowych Sklepu znaki handlowe (loga, logotypy, nazwy marek etc.), materiały graficzne, zdjęcia podlegają ochronie prawnej i są wykorzystywane przez Sklep wyłącznie dla celów informacyjnych.

Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez Sklep są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawa własności przemysłowej.

Właściciel zwraca uwagę, że Sklep zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim (treść zamieszczona w Sklepie, układ graficzny, grafiki, zdjęcia etc.). Klienci oraz osoby odwiedzające Sklep zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Klient Sklepu lub osoba odwiedzająca stronę internetową Sklepu ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.

Klienci nie mogą umieszczać treści niezgodnych z obowiązującym prawem, niemoralnych i naruszających dobro osób trzecich, jak również zakazuje się Klientom publikowania linków do materiałów pornograficznych, obscenicznych czy urągających godności innych osób.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium